Vi elsker bøger – Bøger på vej

Hakikta Najin Jordan var en højtstående lakota sioux fra Rosebud-reservatet i South Dakota, USA. Han var efterkommer af en af de historisk store høvdinge, Høvding Red Cloud. Hakikta var officiel ambassadør for Lakota Nationen (Sicangu) til Danmark og modtager af Bronze Star og Purple Heart fra Vietnamkrigen.

Hakikta’s gribende livshistorie og positive budskaber er bragt frem i lyset af forfatter Malene Rossau i samarbejde med Hakiktas enke, Marianne Tretow-Loof Jordan. Den biografiske roman, ARV AF STORHED, udkommer torsdag den 8. november.

ARV AF STORHED
ARV AF STORHED

Information om Hakiktas hustru: 
Marianne Tretow-Loof Jordan er uddannet i specialpædagogik fra Århus universitet. Hun er certificeret Master-coach, i stresshåndtering og Mindfulness.

Marianne bærer på en fantastisk historie, som hun videreformidler gennem sine mange foredrag i Danmark og udlandet. I 1992 mødte Marianne sin fremtidige mand, Hakikta Najin Jordan på en rejse til Rosebud Reservatet i den nordamerikanske stat, South Dakota.  Hakikta var en højtstående Lakota Sioux Indianer og efterkommer af en af de historisk store høvdinge, Chief Red Cloud.  Mødet blev kimen til en eventyrlig tilværelse sammen, som samtidig åbnede op for helt nye verdener for dem begge. 

Marianne blev introduceret til den indianske levevis, sproget, historierne, kulturen og de mange traditioner og Hakikta til alt det danske. Efter en årrække flyttede de hertil fra USA, og Hakikta elskede sin tilværelse her. Gennem mere end 20 år rejste de verden rundt for at holde foredrag og udbrede kendskabet til Lakota Sioux.

Qua sin personlighed blev Hakikta en naturlig coach og mentor for mange mennesker på sin vej, og har derfor efterladt et dybt og varmt ’fodspor’ i manges hjerter rundt omkring i verden. Hakikta’s klædedragt har været udlånt til Nationalmuseet i forbindelse med en udstilling i 2012/2013 om indianernes traditionelle danse.

I 2011 mistede Marianne Hakikta til sygdom og hun har siden fortsat sit virke med at udbrede kendskabet til Sioux-indianernes liv og levned gennem foredrag. Hun tager fortsat jævnligt tilbage på reservatet hos familie og venner.

Er du interesseret i denne unikke historie, i de indianske traditioner, spiritualitet og ikke mindst i, hvad det kan give en nutidig dansker, så tjek www.Hakikta-Najin.dk for kontaktdetaljer til Marianne samt bookingforespørgsler.